Tietosuoja

Tietosuojavastaava
Anita Rättyä
040 646 0213
tietosuoja@jict.fi

Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä.

Oikaisupyyntölomake
Tietopyyntölomake